مرکز مطالعات مدیریت امور قرآنی عماد، در راستای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و با هدف گسترش و تقویت مطالعات مدیریت امور قرآنی در قالب موسسه پژوهشی تمام مساعی خود را در راستای تعالی روز افزون فرهنگ قرآنی کشور به کار خواهد گرفت

 در جلسه اخیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (26 شهریور 1396) ترکیب ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن انتخاب و معرفی شدند.

 

 

 

 امروز دنیا محتاج قرآن است؛ چه قبول کند و اعتراف کند و چه اعتراف نکند. امروز دنیا در خلأ هویّتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است؛ انسان بی‌ایمان مثل یک میوه‌ی پوک و ازدرون‌ خالی میمانَد. اینکه شما می‌بینید قتل و جنایت در کشورهای غربی روزبه‌روز زیاد میشود به‌خاطر این است، یکی از عللش این است؛ اینکه می‌بینید خودکشی زیاد میشود، یکی از عللش این است. بشر دیگر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها ندارد که ارائه کند. میگویند، میبافند، امّا در دلهای مردم قبول پیدا نمیکند. قرآن چرا. اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن -نه کلّ قرآن، [فقط] یک رشحه‌ای از رشحات قرآن- با بیان متناسبِ امروز فرستاده بشود، دلها جذب میشود؛ ما خودمان این را داریم تجربه میکنیم، این را داریم می‌بینیم؛ امروز بشر، محتاج قرآن است.

 

به منظور توسعه فرهنگ قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام و با هدف شناسایی اجتماعات نخبگانی در زمینه فعالیت‌های قرآنی و در اجرای اقدام ملّی 1ـ1ـ5 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:    

 

انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي بود و امروزه نيز مهم ترين تاثيرگذاري آن، تاثيرگذاري فرهنگي و مخاطب آن در مرحله اول، امت­ های اسلامی است. لذا در اسناد بالادستي به روشني توسعه فرهنگ ديني و انقلابي بيان و مورد توجه واقع شده است. 

صفحه1 از2

مجموعه های مرتبط