مرکز مطالعات مدیریت امور قرآنی عماد، در راستای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و با هدف گسترش و تقویت مطالعات مدیریت امور قرآنی در قالب موسسه پژوهشی تمام مساعی خود را در راستای تعالی روز افزون فرهنگ قرآنی کشور به کار خواهد گرفت

ویژگی ها

معرفی اعضای ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم

 در جلسه اخیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (26 شهریور 1396) ترکیب ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن انتخاب و معرفی شدند.

 

 به گزارش پایگاه خبری اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور«اتقان» هشتادوششمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (26 شهریور) در شورای عالی قرآن برگزار و به وضعیت اجرایی‌سازی طرح ملی حفظ قرآن کریم پرداخته شد.

 

در این جلسه درباره ترکیب اعضا و ستاد راهبردی نیز مباحثی مطرح شد و پس از بررسی، نماینده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دبیر کمیسیون توسعه فعالیت­‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، دبیر کمیسیون آموزش عمومی، دبیر کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور و دبیر کمیسیون شورای قرآنی حوزویان، دو نماینده از اتحادیه مؤسسات قرآنی، دو صاحب‌نظر یا استاد قرآنی و همچنین یک نماینده از بسیج و نیروهای مسلح به عنوان ترکیب اعضای ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم معرفی شدند.

 

در این جلسه مقرر شد دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، رئیس شورای راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم باشد و از دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، یک نفر به عنوان دبیر شورای طرح ملی حفظ پس از رأی‌گیری در شورای راهبری حفظ انتخاب شود.

 

همچنین قرار است شورای کارشناسی حفظ قرآن، 4 نامزد به شورا معرفی و از آن میان، دو نفر را به عنوان صاحب‌نظر مردمی قرآنی پس از رأی‌گیری در مجمع مشورتی معرفی کند. اولین جلسه شورای راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، یکشنبه آینده در محل دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار خواهد شد.

 

با توجه به تبصره طرح ملی حفظ قرآن کریم که در جلسات دوم اسفندماه سال 1393 و 15 اسفندماه سال 1394 مصوب شد، ترکیب و تشکیلات ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و همچنین نحوه استقرار آن بر عهده مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

 

 

منبع: فارس

به گزارش پایگاه خبری اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور«اتقان» هشتادوششمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی (26 شهریور) در شورای عالی قرآن برگزار و به وضعیت اجرایی‌سازی طرح ملی حفظ قرآن کریم پرداخته شد.

در این جلسه درباره ترکیب اعضا و ستاد راهبردی نیز مباحثی مطرح شد و پس از بررسی، نماینده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دبیر کمیسیون توسعه فعالیت­‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، دبیر کمیسیون آموزش عمومی، دبیر کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور و دبیر کمیسیون شورای قرآنی حوزویان، دو نماینده از اتحادیه مؤسسات قرآنی، دو صاحب‌نظر یا استاد قرآنی و همچنین یک نماینده از بسیج و نیروهای مسلح به عنوان ترکیب اعضای ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم معرفی شدند.

در این جلسه مقرر شد دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، رئیس شورای راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم باشد و از دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، یک نفر به عنوان دبیر شورای طرح ملی حفظ پس از رأی‌گیری در شورای راهبری حفظ انتخاب شود.

همچنین قرار است شورای کارشناسی حفظ قرآن، 4 نامزد به شورا معرفی و از آن میان، دو نفر را به عنوان صاحب‌نظر مردمی قرآنی پس از رأی‌گیری در مجمع مشورتی معرفی کند. اولین جلسه شورای راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، یکشنبه آینده در محل دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار خواهد شد.

با توجه به تبصره طرح ملی حفظ قرآن کریم که در جلسات دوم اسفندماه سال 1393 و 15 اسفندماه سال 1394 مصوب شد، ترکیب و تشکیلات ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و همچنین نحوه استقرار آن بر عهده مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

 

منبع: فارس

مجموعه های مرتبط