مرکز مطالعات مدیریت امور قرآنی عماد، در راستای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و با هدف گسترش و تقویت مطالعات مدیریت امور قرآنی در قالب موسسه پژوهشی تمام مساعی خود را در راستای تعالی روز افزون فرهنگ قرآنی کشور به کار خواهد گرفت

 

به منظور توسعه فرهنگ قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام و با هدف شناسایی اجتماعات نخبگانی در زمینه فعالیت‌های قرآنی و در اجرای اقدام ملّی 1ـ1ـ5 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:    

منتشر شده در رخدادها

مجموعه های مرتبط