مقالات پژوهشی

در این مقاله برخی از گزارش های راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی ارائه گردیده است. جهت مطالعه می توانید فایل گزارش را دانلود نمایید.

 

یکی از اولین گام  ها برای بازنگری جدّی در نظام آموزش قرآن کشور و آسیب  شناسی شیوه  های موجود آموزش قرآن، در دستیابی به اسلوب هماهنگ آموزشی در نظام رسمی و غیررسمی آموزش قرآن متناسب با سیره حسنه رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، تعیین اهداف مطلوب آموزش عمومی قرآن برای اقشار جامعه است. با توجه تصویب افق  های متعالی در منشور توسعه فرهنگ قرآنی، توجه به نتایج این بررسی در مدیریت و برنامه  ریزی کلان امور قرآنی کشور و نه فقط نظام آموزش قرآن اهمیتی راهبردی خواهد داشت.

با شکل گیری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه گسترش رویکرد راهبردی به فعالیت های قرآنی نام گرفته است، و نیز استقرار دولت یازدهم که با اهتمام بیش از پیش به کار قرآنی همت گمارده است، لزوم بازنگاری مأموریت قرآنی این وزارتخانه مبتنی بر نگرش سیستمی، علمی و جامع به فعالیت های تبلیغی-ترویجی قرآنی مورد اتفاق نخبگان است

 

مجموعه های مرتبط