بازنگاری مؤلفه های مأموریت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه مدل اجرایی

با شکل گیری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه گسترش رویکرد راهبردی به فعالیت های قرآنی نام گرفته است، و نیز استقرار دولت یازدهم که با اهتمام بیش از پیش به کار قرآنی همت گمارده است، لزوم بازنگاری مأموریت قرآنی این وزارتخانه مبتنی بر نگرش سیستمی، علمی و جامع به فعالیت های تبلیغی-ترویجی قرآنی مورد اتفاق نخبگان است

 

 

 

برای دست  یابی به این هدف، مقاله حاضر با تبیین وظایف این وزارتخانه در تولیت (مدیریت راهبردی) نظام تبلیغ و ترویج قرآن کشور و ابعاد و گستره نظام (حوزه) تبلیغ و ترویج قرآن کشور به استخراج مؤلفه  های ایفای این مأموریت می  پردازد.
طبق نتایج به دست  آمده، ساختارهای ذیل معاونت با عنوان دفتر توسعه تولید محصولات قرآنی، دفتر توسعه عرضه محصولات قرآنی، دفتر توسعه ارائه خدمات قرآنی، دفتر توسعه فرهنگ  سازی قرآنی پیشنهاد شده  اند که لازم است شرح وظایف تفصیلی آنها پس از تأیید تدوین گردد.

پس از تشکیل دولت نهم و اتخاذ رویکرد تقویت فعالیت  های دینی جامعه، اداره کل توسعه و ترویج فعالیت  های قرآنی که در سال ۱۳۸۰ در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به کار کرده بود و فعالیت آن محدود به برگزاری نمایشگاه قرآن کریم می  شد، به مرکز هماهنگی و ترویج فعالیت  های قرآنی ارتقا یافت و از جایگاه سازمانی تحت اشراف معاونت فرهنگی به حوزه وزارتی منتقل شد. همچنین تشکیل دفتر نمایندگی مرکز در ادارات کل استانی و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان-های سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت.
در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه گسترش رویکرد راهبردی به فعالیت  های قرآنی نام گرفته است این مرکز در سال 91 به معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتقا یافت و فصلی دیگر از فعالیت  های قرآنی دولت رقم خورد.
این ساختار، تاکنون، علاوه بر برگزاری نمایشگاه بین  المللی قرآن، به اجرای فعالیت  های قرآنی دیگری نظیر برگزاری جشنواره  ها و مسابقات، حمایت از فعالیت مؤسسات فرهنگی  قرآنی، اجرای برنامه‌های آموزش تخصصی کوتاه مدت قرآنی و برگزاری برخی آزمون  ها در حوزه آموزش عمومی، نظارت بر چاپ و نشر آثار، محصولات و ترجمه‌های قرآن و نیز تکریم و حمایت از خادمان، نخبگان، فعالان و مدیران قرآن و عترت نیز همت گذاشته است. گرچه برخی از این فعالیت  ها با هم  پوشانی و موازی  کاری با دیگر سازمان  ها مواجه بوده، که گهگاه مورد نقد منتقدان قرار گرفته است.  علاوه بر این، پس از استقرار دولت یازدهم در سال 1392 و به منظور گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، اراده  ای جدی در جهت بازنگری وظایف و ساختار معاونت قرآنی این وزارتخانه شکل گرفته است. با توجه به موارد پیش  گفته، این مقاله می  کوشد ضمن تعریف مأموریت قرآنی این وزارت، مؤلفه  های ایفای مطلوب مأموریت  های مورد نظر را تحلیل نموده و در نهایت عنوان و وظایف ساختارهای زیرمجموعه آن را پیشنهاد دهد. البته برای اثر بخشی هرچه بیشتر این فرایند در گام بعدی باید شرح وظایف تفصیلی دفاتر ذیل معاونت تدوین شود.

 

مجموعه های مرتبط